W bezpłatnym Punkcie Terapeutyczno – Przedszkolnym „Mila i Przyjaciele” wykwalifikowana kadra realizuje z dziećmi podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne. Dodatkowo prowadzone są następujące zajęcia terapeutyczne:

 • terapia neurologopedyczna,
 • zajęcia z psychologiem,
 • animaloterapia ( dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia),
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • fizjoterapia,
 • terapia integracji sensorycznej,
 • terapia taktylna,
 • muzykoterapia,
 • terapia stymulacyjna metodą Delacato
 • terapia widzenia / terapia słuchu
 • modyfikacja trudnych zachowań,
 • terapia jedzenia,
 • terapia ręki ,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening słuchowy Johansena.

 

Zajęcia terapeutyczne i metody pracy dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka i mają na celu:

 

• usprawnienie komunikacji, w tym w razie potrzeby wprowadzenie alternatywnych metod

   komunikacji (PCS, MAKATON, PIKTOGRAMY)

• uspołecznienie,

• usprawnienie funkcji z zakresu motoryki małej i dużej

• trening samoobsługi

• zwiększenie samodzielności w życiu codziennym

• usprawnienie funkcji sensorycznych, mających wpływ na codzienne funkcjonowanie,

• poprawne wyrażanie emocji,

• modyfikację zachowań trudnych i niepożądanych

 

Oferujemy również wsparcie dla rodziców w postaci wskazówek do pracy indywidualnej w domu. Uważamy, że współpraca z rodzicami jest bardzo ważna i przekłada się na efektywność prowadzonych działań terapeutyczno-edukacyjnych.

 

Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla wychowanków Punktu Terapeutyczno - Przedszkolnego

„Mila i Przyjaciele” są bezpłatne. Rodzice są jedynie zobowiązani zaopatrzyć dziecko w wyprawkę przedszkolną i środki higieniczne.

Nabór do Punktu Terapeutyczno - Przedszkolnego „Mila i Przyjaciele” odbywa się przez cały rok,

w zależności od wolnych miejsc, według kolejności zgłoszenia.

 

Do Punktu Terapeutyczno - Przedszkolnego „Mila i Przyjaciele” przyjmowane są  dzieci, niezależnie od miejsca zamieszkania na podstawie:

 

 1.  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno -  Pedagogiczną.
 1.  „Karty zgłoszenia dziecka” wypełnionej przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA